Conformitate produse

CERTIFICAT DE CALITATE

Certificam conformitatea produselor cu standardele corespunzatoare. Certificam faptul ca produsele corespund scopului pentru care au fost realizate si se incadreaza in parametrii de calitate.

Prezentul certificat atesta indeplinirea de catre produs a conditiilor de calitate in conformitate cu Legea 449/2003, Legea 296/2004, Legea 363/2007, OG 21/1992 si OUG 174/2008, cu modificarile completarile ulterioare.

Declar ca cele sus mentionate sunt adevarate si conforme cu realitatea.